Discussion about PenyaLab


(Penya Lab) #1

PenyaLab, promotora d’una Societat del Coneixement inclusiva, potencia l’apropiació, per part de les persones, de les TIC i les seves potencialitats, fomenta la innovació social i la creativitat tecnològica, el coneixement compartit i la creació de sinergies que afavoreixin la creació de xarxes.

This is the general thread for discussing the lab; the thread is also visible on its page at https://www.fablabs.io/labs/penyalab